עקרונות

עקרונות

לחבר את בקר Arduino כך שיפעיל מנורות, מנועים ומכשירים שונים דרך הפעלת חיישנים (אור, ויברציות, חום…), שלט אינפרה אדום, טלפון חכם.

SAMSUNG